Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY
Ze względu na internetowo-wysyłkową formę sprzedaży, Sprzedawca zastrzega , iż podstawą przyjęcia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie e-mailowej, oraz dopełnienie wszelkich formalności , o które poprosi sprzedawca, tj. przesłanie zdjęć oraz opisu występujących wad otrzymanych produktów. Jednocześnie Sprzedawca informuje iż do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej , przesłanie wadliwego towaru jest zbędne do momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
Kolory produktów mogą odbiegać od widocznych na zdjęciach zależy to np. od indywidualnych ustawień monitora czy modelu telefonu/komputera za co nie bierzemy odpowiedzialności.

1.Odstąpienie od umowy:
a)konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny z zastosowaniem Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
-informujemy, iż w przypadku wyboru koloru lub kolorów produktu brak możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, ponieważ produkt został przygotowany według zindywidualizowanych potrzeb klienta.
b)do Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Przedsiębiorcami nie ma zastosowania Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
2. Klient – Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca Nierejestrowy nie mogą odstąpić od Umowy Sprzedaży
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu kurierowi (przewoźnik) przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi.
4. Po otrzymaniu przesyłki zawierającej Produkt Klient obowiązany jest niezwłocznie zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
5. W przypadku stwierdzenia, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera (przewoźnika), w tym spisać w obecności kuriera protokół szkody.
6. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony Produkt nie jest zgodny ze złożonym Zamówieniem, w przesyłce brakuje Produktów, Produkt ma wadę fizyczną tkwiącą w samym Produkcie, zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera (przewoźnika) z dokładnym opisem w jego treści wszelkich stwierdzonych niezgodności, braków lub wad. Protokół winien być podpisany przez Klienta i kuriera (przewoźnika). Wszelkie reklamacje nie potwierdzone protokołem będą uznane za bezpodstawne i nie będą rozpatrywane.
7. Klient – Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca niezarejestrowany może dochodzić roszczeń z tytułu wad fizycznych rzeczy na zasadach wyrażonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy oraz przedsiębiorca niezarejestrowany, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia dochodzone łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy niezarejestrowanego tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta – Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorca niezarejestrowany.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem – Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą niezarejestrowanym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
10. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
11. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia wszelkich kierowanych do nas przesyłek za pobraniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl